น้องเหรียญหายไปไหน? 10-11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-20.00 น. ณ Skywalk หน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์


9 November 2560
1038

พบกับ Exhibition พิเศษของเราได้
วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-20.00 น.
ณ Skywalk หน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์

#ภาษีไปไหน หรือ ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending)
#DGSummit2017