คำแนะนำการเดินทางพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยระบบขนส่งสาธารณะของรัฐบาล


12 October 2560
1005

คำแนะนำการเดินทางพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยระบบขนส่งสาธารณะของรัฐบาล
(ข้อมูลโดยกระทรวงคมนาคม)

สอบถามเส้นทางได้ที่ Hot Line ขสมก. 1348 หรือ Hot Line ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 1356

เอกสารแนบ

1

img_e2853cc973ae19825beb7f0fb8b12097

1 ครั้ง
2

img_f1574140a489f0f06d1d26949d8dbd1f

0 ครั้ง
3

img_1992e4ffcca03e0c9e9964ce99804318

0 ครั้ง
4

img_b9ce950cc640d01c41b4d082c026c964

0 ครั้ง
5

img_c1bb141614517873c246d4b321db3a1f

0 ครั้ง
6

img_9b17d435e02d835b2ad89f4992be4cdc

0 ครั้ง
7

img_86ed97c6e9c4db6f6254004bb171c735

0 ครั้ง
8

img_44456171bdf315cfbb11e3d46c14405e

0 ครั้ง
9

img_27a3460bf4b5cf3a899e8cd4abd7dfd2

0 ครั้ง
10

img_31f6b1f06afd6df65f922480f3ab1c9f

0 ครั้ง
11

img_7bb06c939e46b288a713c0dc24a9a64c

0 ครั้ง
12

img_a27c505a60c1518ebb7d997e81643528

0 ครั้ง
13

img_a277ac11eeeb09dfbc4ff82ea72e716a

0 ครั้ง
14

img_58b16cc39e3310131fb7411712ea9059

0 ครั้ง