ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล


27 March 2560
1325

คลิ๊กที่รูปด้านล่างเพื่อการรับชม

เอกสารแนบ

1

img_a9f7073ec49fe5ec2207ef54f14680a9

2 ครั้ง
2

img_3b652a51fdab92061cc665f6564a9347

2 ครั้ง
3

img_6cc525f83ec661bac03dacdaff0011b2

2 ครั้ง
4

img_89ea4b49b82c855e491926699fef13c5

2 ครั้ง
5

img_ad94d16d4c09e7a037dfa2ecdc7bd0d7

0 ครั้ง
6

img_ca3fcc4ac03c755892521db8fc6388eb

0 ครั้ง
7

img_9c01716d21a46471c8e8daea0b8a5680

0 ครั้ง
8

img_955ffc04c6f17d438468238cb6605967

0 ครั้ง
9

img_c51974789a3c49d3a3280f9f62df8dc5

0 ครั้ง
10

img_e7d76cad4e4e4e114f9ffdad22755147

0 ครั้ง
11

img_7f9575859558929317ad3ca87e57f333

0 ครั้ง
12

img_fd4c936dada1891e4fa1612d68f956e4

0 ครั้ง
13

img_1ff67ed87ef966ec0ae045408f33ef91

0 ครั้ง
14

img_420333abcc6dfa60beb1171f89abae1d

0 ครั้ง
15

img_7106dcc1ca0a74faab7d257c73acba1c

0 ครั้ง
16

img_9722111729ab6926d37201634c2cf68d

0 ครั้ง
17

img_50c012d70240a5614ed6e80978f86c55

0 ครั้ง
18

img_08b3c04056a1ae30d4db7714017cf25a

0 ครั้ง
19

img_7fa8794cb90e7adcc0511ad0e47136ff

0 ครั้ง
20

img_3b1b8a0ab1c9e9fe85f33ec5c43eb514

0 ครั้ง
21

img_1ef82407fcc60fbc889105f9239b06db

0 ครั้ง
22

img_24fb8ea3a473fc36d4e83c0ca5581fdd

0 ครั้ง
23

img_4f9150a55ee8a63d5c6118aa18401988

0 ครั้ง
24

img_70398af3c68d800edd4fe3ad6f3e93c8

0 ครั้ง
25

img_da2ed6ceaa02ac7f6d083b66ebb15357

1 ครั้ง
26

img_c920c456ff1288ed0f2f756f6e42613c

0 ครั้ง
27

img_278ba36b5334c7d66be1bce389b7a628

0 ครั้ง
28

img_fd27927a1deb086bea48389efe33c3d5

0 ครั้ง
29

img_ff95608bc911a902c6cc4e47acacfc3d

0 ครั้ง
30

img_6a45c70d5b918770fa0291bad8590d3c

0 ครั้ง
31

img_51b64b52106f7bb3fd21e3af92729031

0 ครั้ง
32

img_d878428d1012e2d46471ff34590a2775

1 ครั้ง
33

img_34532294d65f3c8c2d979b32c2498c7d

0 ครั้ง
34

img_d3bb91cb33bb4a9806b461b054a57da5

1 ครั้ง
35

img_ba161739d9f89dfba7255dcae5f412c4

1 ครั้ง
36

img_c8cd1ad583144d0cd5ce5d8fce574fec

1 ครั้ง
37

img_490609dc6fa27c42e5545d841fc77a73

1 ครั้ง