แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564


16 March 2560
7891

เอกสารแนบ

1

img_f2339e4ceb229442f34aba572e40e0f2

43 ครั้ง
2

img_c91fdd3d42189b9d64fadb041dedbfff

24 ครั้ง
3

img_df7ea770966b8a5507ee669274e52ebe

18 ครั้ง
4

img_2dc1dcc615f373a27244366ce0ac6d8f

17 ครั้ง
5

img_3dbcbbf05767d84eb48f7d06e3405ce9

22 ครั้ง
ป้ายกำกับ : government digital DGplan plan