แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564


16 March 2560
8191

เอกสารแนบ

1

img_f2339e4ceb229442f34aba572e40e0f2

49 ครั้ง
2

img_c91fdd3d42189b9d64fadb041dedbfff

26 ครั้ง
3

img_df7ea770966b8a5507ee669274e52ebe

20 ครั้ง
4

img_2dc1dcc615f373a27244366ce0ac6d8f

18 ครั้ง
5

img_3dbcbbf05767d84eb48f7d06e3405ce9

25 ครั้ง
ป้ายกำกับ : government digital DGplan plan