ขอเชิญสมาชิก ร่วมใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง


25 July 2559
1524

…พูดอ่านเขียน ภาษาไทยสบายใจไปกับ 2 แอปฯภาครัฐ ‪#‎ราชบัณฑิตยโมไบล์‬
ประกอบด้วย 
1.แอปพลิเคชันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ : เป็นแอปพลิเคชันพจนานุกรมภาษาไทยที่สมบูรณ์และครอบคลุมคำศัพท์ภาษาไทยกว่า ๔๓,๐๐๐ คำใน "พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔" ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด….
2.แอปพลิเคชันค้นการอ่านและการสะกดคำภาษาไทยที่ถูกต้องจากหนังสือ "อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน" ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ ๒ หมวด คือ
(๑) “หมวดอ่านอย่างไร" เพื่อทราบคำอ่านที่ถูกต้องและ
(๒) “หมวดเขียนอย่างไร" เพื่อทราบการสะกดคำที่ถูกต้อง
แอปพลิเคชันนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ หรือประชาชนทั่วไป
‪#‎ราชบัณฑิตยฯ‬ โมไบล์ ‪#‎อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร‬ ‪#‎read‬ ‪#‎write‬ ‪#‎ราชบัณฑิตยสถาน‬