ฉลาดรู้ประชามติ


15 มิถุนายน 2559
1308

EGA ขอแนะนำแอปพลิเคชัน "ฉลาดรู้ประชามติ (Smart Info)" ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ กระบวนการออกเสียงประชามติ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง…..‪#‎โหลดแอปดีๆจากภาครัฐได้ที่‬ ‪#‎GAC‬