แอป Air4Thai ที่สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศได้


9 June 2559
1761

 ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสังคมไทยให้ทุกคนได้สูดอากาศกันได้อย่างเต็มปอดกับแอปพลิเคชันดีๆ Air4Thai ที่สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศได้เป็นรายชั่วโมง และรายวันของแต่ละสภาพพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ให้คุณมั่นใจกับการสูดอากาศหายใจกันให้เต็มปอดในวันสิ่งแวดล้อมโลกนี้

ดาวน์โหลดกันได้เลยที่ #GAC (ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐเพื่อประชาชน)
https://apps.go.th/