วันงดสูบบุหรี่โลก ร่วมให้กำลังใจเพื่อคนในครอบครัวลด ละ เลิกบุหรี่


31 May 2559
1991

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก เริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลก เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบ แต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงาน "วันงดสูบบุหรี่โลก" หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า "World No Tobacco Day" เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมมีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
และสำหรับเรา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขอเชิญชวนทุกท่านให้กำลังเพื่อคนที่คุณรักและคนในครอบครัวเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่แล้วกลับมาใส่ใจสุขภาพแบบคนรุ่นใหม่….. เพราะสุขภาพดีเริ่มที่ครอบครัว…

 
 

เอกสารแนบ

1

img_973c0a50762de2388451ee7f9fde0517

2 ครั้ง