Smart Job Application


27 April 2559
5028

กรมการจัดหางาน พัฒนา Mobile Application 
ชื่อแอปพลิเคชัน SMART JOB CENTER ให้บริการค้นหาตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศได้ง่ายๆโดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วสำหรับคนยุคใหม่ ทั้งระบบ iOS และระบบแอนดรอยด์ (Android) บน Smart phone/ tablet
รายละเอียด

– บริการหางาน สำหรับประชาชนทั่วไป และสำหรับสมาชิก smartjob.doe.go.th 
– บริการหาคน สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ 
– แนะนำงานที่ตรงกับคุณสมบัติของคนหางาน (AutoMatching) 
– นายจ้าง/สถานประกอบการสามารถส่งข้อความนัดสัมภาษณ์งานได้ 
– การตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครจากกรมการปกครอง (API Check)
– การส่งแชร์ตำแหน่งงานที่น่าสนใจให้กับคนบุคคลอื่น 
– ผู้สมัครงานสามารถดูรายละเอียดและสมัครงานได้ 
– ผู้สมัครงานและนายจ้างสามารถส่งข้อความโต้ตอบหากันเพื่อนัดสัมภาษณ์งานได้ 

สนับสนุนโดย : สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)