EGA แนะนำ 9 แอปฯ มือถือภาครัฐช่วยเกษตรกรบริหารจัดการน้ำ พร้อมสู้ภัยแล้ง


11 February 2559
3276

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งอันเกิดจากผลกระทบเอลนีโญ เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่คาดว่าอาจจะเกิดความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จึงขอแนะนำแอปพลิเคชันจากหลายหน่วยงานภาครัฐที่ได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับให้เกษตรกรนำไปใช้ในการค้นความรู้ด้านเกษตรกรรมผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัว หรือเปลี่ยนปฏิทินเพาะปลูกตามสภาพอากาศได้ง่ายขึ้น พร้อมกับช่วยแนะนำการบริหารจัดการน้ำในการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม ซึ่งทั้ง 9 แอปพลิเคชัน นี้ช่วยคุณได้ 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ แอปพลิเคชัน GAC หรือที่ เว็บไซต์ apps.go.th ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ

เอกสารแนบ

1

photo_fc9ef90d1027bd754c6868533307a457

13 ครั้ง
2

photo_cb02bbfe51d7fb31cde7576fd5a3592d

11 ครั้ง
ป้ายกำกับ : ภัยแล้ง