ฟรี! พร้อมท่องเที่ยวช่วงเทศกาล “ปีใหม่ เดินทางปลอดภัย ใช้แอปพลิเคชันภาครัฐ”


25 December 2558
2647

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ)เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในช่วงวันหยุดยาวนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องความปลอดภัยให้แก่ประชาชน EGA ได้ คัดสรรแอปพลิเคชันที่อยู่ใน GAC หรือศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดไว้ใช้งานในชื่อ  “ปีใหม่ เดินทางปลอดภัย ใช้แอปพลิเคชันภาครัฐ” ซึ่งนอกจากช่วยวางแผนการเดินทางให้อุ่นใจแล้ว ยังสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินทางจากกล้อง CCTV ด้วยความสามารถของแอปฯ ต่างๆ ที่มีความหลากหลายมานำเสนอดังนี้

    แอปพลิเคชันแรก “Traffy bSafe Mobile”  ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่สามารถวัดความเร็วแบบ Real Time ขณะโดยสารรถสาธารณะและอัพโหลดรูปเพื่อแจ้งร้องเรียนเรื่องความปลอดภัยได้ทันที พร้อมทราบสภาพการจราจรจากรายงานข่าวสาร กล้อง CCTV และข้อมูลป้ายจราจรอัจฉริยะ สามารถรองรับได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS 

    แอปพลิเคชันที่สอง “Highway Traffic” ของกรมทางหลวง สามารถแสดงภาพปัจจุบันจากกล้องจราจรทางหลวงในประเทศไทย แสดงข้อมูลความเร็วรถ แสดงระดับการจราจรติดขัดโดยแบ่งตามสี อัตราการไหลของรถย้อนหลังได้ 24 ชั่วโมง และสามารถค้นหาข้อมูลตามจุดติดตั้ง ชื่อถนน หรือภาคได้ สามารถรองรับได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

    แอปพลิเคชันที่สาม “MOTOR RISK” ของ สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สามารถขอความช่วยเหลือด้านอุบัติเหตุสำหรับผู้ขับขี่และผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อใช้ค้นหาโรงพยาบาลใกล้เคียง และตรวจสอบสถานะการเคลมกองทุนกองทุนประกันวินาศภัยผ่านแอปฯ ทั้งของคู่กรณีและตนเองเพียงกรอกเลขทะเบียนรถยนต์เท่านั้น สามารถรองรับได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

    แอปพลิเคชันที่สี่ “Highway Police Thai” ของ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวง ด้วยฟังก์ชั่นแสดงรายชื่อสถานที่ตั้ง เบอร์โทรฯ สถานีตำรวจทางหลวง และหน่วยบริการประชาชนทั่วประเทศ พร้อมข้อมูลโรงพยาบาล ประกันภัย รถยก และมูลนิธิฯ ของแต่ละจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุได้ สามารถรองรับได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

    และแอปพลิเคชันที่ห้า “CSD หน่วยป้องกันปราบปรามการโจรกรรมทรัพย์สิน (TPS)” ของ กองบังคับการปราบปราม หน่วยป้องกันปราบปรามการโจรกรรมทรัพย์สิน ช่วยแจ้งทรัพย์สินหาย ติดตาม และส่งข้อเสนอแนะ พร้อมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก และประสานงานหน่วยป้องกันปราบปรามการโจรกรรมทรัพย์สินด้านความคืบหน้าคดีได้ สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ iOS

    สำหรับ Government Application Center : GAC หรือ ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ รวบรวมแอปพลิเคชันต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถค้นหาแอปพลิเคชันและดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็วจาก 11 หมวดหมู่บริการ เช่น หมวดสุขภาพ หมวดการเดินทาง หมวดการศึกษา โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็น ผู้ประสานงานจัดการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำเสนอแอปพลิเคชันแก่ประชาชนผ่าน GAC โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://apps.go.th

เอกสารแนบ

1

img_7af7cb116830ae76a8493a1b8e0e4644

8 ครั้ง