แอปพลิเคชันบริการเครื่องมือการสื่อสารทางการแพทย์ "DoctorAsk"


17 December 2558
1882

แอปพลิเคชันเพื่อบริการตัวช่วยด้านการสื่อสาร 
ระหว่างผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์(ภาษาพม่า)และผู้ให้บริการทางการแพทย์ เช่น นางพยาบาล บุรุษพยาบาล ผู้บริบาลสมทบ และแพทย์ที่ให้บริการ ได้ใช้แอปพลิเคชันนี้ในการสื่อสาร ช่วยสืบประวัติผู้ป่วย การใช้ยา-แพ้ยา กลุ่มการรักษา คำแนะนำ คำบ่งใช้ยาเพื่อการรักษาตามอาการ การให้ข้อมูลการรักษาเพิ่มเติมกรณีต้องกลับมาตรวจซ้ำ เป็นบริการเพื่อนำร่องการสื่อสารเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน(AEC)โดยเริ่มต้นจากภาษาพม่า..