แอปพลิเคชันใหม่ “ร้องเรียนป่าไม้”


17 December 2558
1925


 

   แอปพลิเคชัน บริการด้าน “ร้องเรียนป่าไม้” และบริการประชาชนเพื่อความโปร่งใส
ท่านสามารถติดตามเคสการร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน
ทั้งนี้สามารถเลือกบริการด้านข้อมูลการติดตามผ่าน
1   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2  ทางเครื่องมือสื่อสาร
    ” มาร่วมเป็นประชาชนไทยรณรงค์และป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศชาติด้วยกัน”