แอปพลิเคชัน เป็นหูเป็นตา


21 August 2558
2701

แอปพลิเคชัน เป็นหูเป็นตา
เพื่อการมีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือสังคมผ่านแอปพลิเคชันภาครัฐ

"ร่วมเป็นหูเป็นตา" ผ่านแอปพลิเคชันภาครัฐ เพื่อมีส่วนร่วมในการดูแลและช่วยเหลือสังคมแบบประชาชนยุคดิจิตอล
โดยโหลดแอปพลิเคชันทั้ง 5 แอปไว้บนอุปกรณ์มือถือทั้งนี้รองรับระบบ iOS และ Android 

ประชาชนทั่วไปสามารถเก็บไฟล์กราฟฟิกนี้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์บนช่องทางของท่านกรณีมีเหตุด่วน
แต่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนก็สามารถโทรสายด่วนเบอร์ 1111 แจ้งเบาะแส และเหตุร้องเรียนได้เช่นกัน

ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันอื่นๆเพื่อเข้าถึงบริการแบบ Smart citizen 
ได้ที่ GAC :Government Application Center ผ่าน 
https://apps.go.th/ หรือ
ผ่านGAC แอปพลิเคชันโดยตรงทั้งนี้รองรับระบบ iOS และ Android 

https://www.facebook.com/EGAThailand