‘รมต. พวงเพ็ชร’ ชี้ สพร. มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนนโยบาย รัฐบาลดิจิทัล จี้ เร่งประชาสัมพันธ์ “ทางรัฐ” ซุปเปอร์แอป One Stop Service ของไทย ที่รวมบริการภาครัฐครบในแอปฯ เดียว


2 November 2566
383
“พวงเพ็ชร” ชี้ สพร.มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนนโยบาย รบ.ดิจัทัล จี้ เร่งประชาสัมพันธ์ “ทางรัฐ” ซุปเปอร์แอป One Stop Service ของไทย ที่รวมบริการภาครัฐครบในแอปฯเดียว
วันนี้ (2 พ.ย.66) เวลา 10.00 น. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวราวุธ ยันต์เจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกฤช เอื้อวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะที่ปรึกษา ติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
“พวงเพ็ชร” ชี้ สพร.มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนนโยบาย รบ.ดิจัทัล จี้ เร่งประชาสัมพันธ์ “ทางรัฐ” ซุปเปอร์แอป One Stop Service ของไทย ที่รวมบริการภาครัฐครบในแอปฯเดียว
“พวงเพ็ชร” ชี้ สพร.มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนนโยบาย รบ.ดิจัทัล จี้ เร่งประชาสัมพันธ์ “ทางรัฐ” ซุปเปอร์แอป One Stop Service ของไทย ที่รวมบริการภาครัฐครบในแอปฯเดียว
ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของ สพร. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน ด้วยบทบาท “Smart Connector” เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชน ทำให้คนไทยได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้น โดยตัวอย่างผลงานเด่นของ สพร. ที่ผ่านมา อาทิ การสร้างแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ซึ่งเป็นระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) ที่รวบรวมบริการภาครัฐ ที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกประชาชน ปัจจุบันมีบริการของหน่วยงานภาครัฐในแอปฯมากกว่า 112 บริการ มีปริมาณประชาชนใช้ประโยชน์จากแอปฯ กว่า 4 ล้านครั้ง นอกจากนี้ สพร. ยังมีศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Business Portal) และสร้างระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) รวมถึงจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล และยังสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำระบบท้องถิ่นดิจิทัล สร้างบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน บริการได้รวดเร็ว แก้ปัญหาให้ประชาชนได้ทันที โดยปัจจุบันมี อปท. เข้าร่วมทั่วประเทศ 101 องค์กร
“พวงเพ็ชร” ชี้ สพร.มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนนโยบาย รบ.ดิจัทัล จี้ เร่งประชาสัมพันธ์ “ทางรัฐ” ซุปเปอร์แอป One Stop Service ของไทย ที่รวมบริการภาครัฐครบในแอปฯเดียว
“พวงเพ็ชร” ชี้ สพร.มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนนโยบาย รบ.ดิจัทัล จี้ เร่งประชาสัมพันธ์ “ทางรัฐ” ซุปเปอร์แอป One Stop Service ของไทย ที่รวมบริการภาครัฐครบในแอปฯเดียว
“พวงเพ็ชร” ชี้ สพร.มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนนโยบาย รบ.ดิจัทัล จี้ เร่งประชาสัมพันธ์ “ทางรัฐ” ซุปเปอร์แอป One Stop Service ของไทย ที่รวมบริการภาครัฐครบในแอปฯเดียว
นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า สพร. เป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญ แต่ไม่ค่อยมีใครทราบและเข้าใจการทำงานของ สพร. เท่าที่ควร ตนจึงให้แนวทางในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และรับรู้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีหลายโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก เช่น การทำแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ที่รวบรวมบริการของภาครัฐในแอปเดียว เป็น One Stop Service (OSS) ที่ช่วยอำนวยความสะดวก บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดการใช้กระดาษ ตอบรับสังคม Paper less รวมถึงทำให้การทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดการเกิดปัญหาคอรัปชันด้วย ทั้งนี้ ตนมองว่าแอปฯ นี้จะเป็น Super App สำคัญของคนไทย ที่จะรวบรวมบริการภาครัฐ จบ ครบ ในแอปฯ เดียว