DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จับมือ เทศบาลตำบลคำพราน จังหวัดสระบุรี พลิกโฉมการบริการท้องถิ่นสู่ดิจิทัล


30 October 2566
103
DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จับมือ เทศบาลตำบลคำพราน จังหวัดสระบุรี พลิกโฉมการบริการท้องถิ่นสู่ดิจิทัล
DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จับมือ เทศบาลตำบลคำพราน จังหวัดสระบุรี พลิกโฉมการบริการท้องถิ่นสู่ดิจิทัล

DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จับมือ เทศบาลตำบลคำพราน จังหวัดสระบุรี พลิกโฉมการบริการท้องถิ่นสู่ดิจิทัล ใน ‘พิธีลงนามความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล’ โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา และ นายธนาธิป หัตถรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลคำพราน พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ผนึกกำลังร่วมกันทั้งในด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน และการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมภาครัฐ รวมทั้งการนำระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform) ทั้ง 5 ระบบ ไปให้บริการประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายในงานมี นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมเป็นพยานในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงาน DGA