ประมวลภาพ งานสัมมนาเชื่อมสัมพันธ์สำหรับคนรัก DATA “ DIGI Connect : Speaking and Networking In The Digital Era”


16 October 2566
143
ประมวลภาพ งานสัมมนาเชื่อมสัมพันธ์สำหรับคนรัก DATA “ DIGI Connect : Speaking and Networking In The Digital Era”

เมื่อวันพฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องบางนา อนันดา แคมปัส ตึก FYI Center ตึก 2 ชั้น 11 สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล DIGI ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) DGA และร่วมสนับสนุนสถานที่จัดโครงการโดย @Ananda Development

ประมวลภาพ งานสัมมนาเชื่อมสัมพันธ์สำหรับคนรัก DATA “ DIGI Connect : Speaking and Networking In The Digital Era”

ได้จัดงานสัมมนา Speaking and Networking ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้าน Data และการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะทางธุรกิจ และให้โอกาสในผู้เข้าร่วมในงานได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้กัน รวมทั้งสร้างความร่วมมือในอนาคต

โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) DGA เป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจากดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน) ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ประมวลภาพ งานสัมมนาเชื่อมสัมพันธ์สำหรับคนรัก DATA “ DIGI Connect : Speaking and Networking In The Digital Era”
ประมวลภาพ งานสัมมนาเชื่อมสัมพันธ์สำหรับคนรัก DATA “ DIGI Connect : Speaking and Networking In The Digital Era”

ทั้งนี้ภายในงานยังมีการบรรยายภายในหัวข้อ “Generative AI – โอกาสและความเสี่ยงของภาคธุรกิจและการพัฒนาในอนาคต โดยดร. วินน์ วรวุฒิคุณชัย กรรมการสมาคม สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท บอทน้อยคอนซัลติ้ง จำกัด Botnoi Group และ คุณฉัตรพล เอื้องกิตติกุล Head of Corporate Data Analytics บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และในช่วงท้ายของงานยังมีกิจกรรม Networking Party ที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและทำความรู้จักกันเพื่อเพิ่มโอกาสการร่วมงานในอนาคตอีกด้วย