DGA เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล โดยมี ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม


28 September 2566
191
DGA เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล โดยมี ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม
DGA เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล โดยมี ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นางไอรดา เหลืองวิไล นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ นายณัฐวัชร์ วรนพกุล และ ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล โดยมี ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม ซึ่งในการนี้ DGA ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ด้วย ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566