ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมเสวนาในงาน BOT Digital Finance Conference 2023 จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย


18 September 2566
175
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมเสวนาในงาน BOT Digital Finance Conference 2023 จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็น panelist ในหัวข้อ ‘PromptBiz: Bringing Business and Financing up to speed’ ร่วมกับ นายธวัชชัย ชีวานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ดร.นรัตถ์ สาระมาน นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  และ คุณธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.วัชรกูร จิวากานนท์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ ในงาน BOT Digital Finance Conference 2023 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธปท. 

เพื่อมาร่วมพูดคุยถึงประโยชน์ของการใช้งาน PromptBiz ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินกลางสำหรับภาคธุรกิจเพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่การทำธุรกิจแบบดิจิทัลอย่างครบวงจร โดย DGA นับเป็น First Mover ของภาครัฐที่ให้ความมั่นใจและเริ่มใช้งาน PromptBiz มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานภาครัฐด้านดิจิทัลให้มีความสะดวกมากขึ้น