ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล และผู้บริหาร DGA เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของ DGA และภาพลักษณ์ใหม่


27 July 2566
113
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล และผู้บริหาร DGA เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของ DGA และภาพลักษณ์ใหม่

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล และผู้บริหาร DGA เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของ DGA และภาพลักษณ์ใหม่ ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ในด้าน Effective Communication โดยบรรยากาศกิจกรรมเสวนายามเย็นนอกจากสร้างความสนุกสนานเป็นกันเองแล้ว ยังก่อให้เกิด Community ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานได้มีโอกาสพูดคุย เล่นเกมด้วยกัน เพื่อสร้างความสนิทสนมกลมเกลียว มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น DGA Family ได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงาน DGA