เริ่มแล้ว‼ Pitching Day รอบปั้นอัศวิน (Exclusive Training & Pitching) โครงการ DIGI Data Camp Season 2 ค่ายสานฝัน ปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 2 ของ สถาบัน DIGI ภายใต้การดำเนินงาน DGA


24 June 2566
104
เริ่มแล้ว‼ Pitching Day รอบปั้นอัศวิน (Exclusive Training & Pitching) โครงการ DIGI Data Camp Season 2 ค่ายสานฝัน ปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 2 ของ สถาบัน DIGI ภายใต้การดำเนินงาน DGA
เริ่มแล้ว‼ Pitching Day รอบปั้นอัศวิน (Exclusive Training & Pitching) โครงการ DIGI Data Camp Season 2 ค่ายสานฝัน ปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 2 ของ สถาบัน DIGI ภายใต้การดำเนินงาน DGA
เริ่มแล้ว Pitching Day ในรอบปั้นอัศวิน (Exclusive Training & Pitching) โครงการ DIGI Data Camp Season 2 ค่ายสานฝัน ปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซั่น 2 ของสถาบันนวัตกรรมและธรรมมาภิบาลข้อมูล (DIGI) ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) ใกล้เผยโฉมหน้าทีมผู้ชนะที่หอบไอเดียมานำเสนอให้โดนใจกรรมการ  ซึ่งนำโดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ DGA มาร่วมเป็นคณะกรรมการ และได้รับเกียรติจาก นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. คุณอานนท์ มณฑาทิพย์กุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ – Data&AI (Microsoft Thailand) คุณณัฐพล ราธี หัวหน้าฝ่ายทดลองนวัตกรรม (Head of Experimentation) แลบเร่งรัดนวัตกรรม (Accelerator Lab) และ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP) ประจำประเทศไทย มาร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในซีซั่นนี้ด้วย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ไมโครซอฟต์ไทยแลนด์ ตึก All season
 
โดยมี ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการ DIGI กล่าวปิดโครงการ season 2 พร้อมให้ทั้ง 8 ทีม ผู้ผ่านเข้ารอบ นำเสนอผลงาน ก่อนเชิญชวนให้ติดตามการประกาศรางวัลได้  ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น. มาร่วมลุ้นและส่งกำลังใจได้ที่ 👉 Facebook: Data Innovation and Governance Institute, DIGI