นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ปาฐกถาในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ ‘Transformational Leadership: Essential for Digital Government’ จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)


30 May 2566
45
นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ปาฐกถาในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ ‘Transformational Leadership: Essential for Digital Government’ จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ปาฐกถาในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ ‘Transformational Leadership: Essential for Digital Government’ จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ปาฐกถาในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ ‘Transformational Leadership: Essential for Digital Government’ จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญปาฐกถาในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ ‘Transformational Leadership: Essential for Digital Government’ ซึ่งได้กล่าวถึงหัวใจสำคัญในการยกเครื่องสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ว่าต้องเริ่มและต้องการความเป็นผู้นำรวมถึงการมีวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรในด้าน Digital Transformation ว่าต้องทำอย่างไรองค์กรภาครัฐถึงจะมั่นใจได้ว่า Digital Leadership นั้นมีความเข้มแข็งและจะสามารถให้มีความยั่งยืนได้อย่างไร ในพิธีเปิด โครงการ May Series 2023 ซึ่งประกอบด้วยงาน eGovernment Forum งาน Education NEXT Forum งาน AI & IOT Summit และงาน Privacy & Security Summit จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ และมอบโล่ขอบคุณองค์กรร่วมการจัดงาน โดยมี ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเข้ารับมอบ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ปาฐกถาในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ ‘Transformational Leadership: Essential for Digital Government’ จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ปาฐกถาในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ ‘Transformational Leadership: Essential for Digital Government’ จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)