DGA ผนึกกำลัง กอช. ส่งเสริมการออม ผ่านแอปฯ ทางรัฐ ตรวจสอบสิทธิ์ และสมัครสมาชิก


13 September 2566
352
DGA ผนึกกำลัง กอช. ส่งเสริมการออม ผ่านแอปฯ ทางรัฐ ตรวจสอบสิทธิ์ และสมัครสมาชิก

วันที่ 13 กันยายน 2566 ณ กองทุนการออมแห่งชาติ ชั้น 18 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมความร่วมมือในการบริการสมาชิก กอช. ผ่านแอปพลิเคชัน ทางรัฐ ระหว่าง นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) เพื่อยกระดับการออมกับ กอช. ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบสนองการใช้งานทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ พัฒนาธุรกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ มีบทบาทช่วยสนับสนุน กอช. ให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลได้เร็วขึ้น

DGA ผนึกกำลัง กอช. ส่งเสริมการออม ผ่านแอปฯ ทางรัฐ ตรวจสอบสิทธิ์ และสมัครสมาชิก

นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวว่า กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นกองทุนบำนาญ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่มีสวัสดิการบำเหน็จบำนาญใด ๆ จากรัฐ ซึ่งผู้ที่จะเป็นสมาชิก กอช. ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 15 – 60 ปี เพียงนำส่งเงินออม ขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 30,000 บาท/ปี และในเดือนถัดไปจะได้รับเงินสมทบเพิ่ม สูงสุด 100% หรือไม่เกิน 1,800 บาท/ปี ทั้งนี้การออมเงินกับ กอช. สามารถนำไปยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี สูงสุด 30,000 บาท/ปี อย่างไรก็ตาม การออมกับ กอช. เป็นการออมภาคสมัครใจ ไม่จำเป็นต้องออมเท่ากันทุกปี สมาชิกสามารถส่งเงินออมได้ตามกำลังทรัพย์ของตนเอง

DGA ผนึกกำลัง กอช. ส่งเสริมการออม ผ่านแอปฯ ทางรัฐ ตรวจสอบสิทธิ์ และสมัครสมาชิก

ซึ่งความร่วมมือระหว่าง กอช. กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) ครั้งนี้ เป็นการยกระดับการเข้าถึง กอช. ในด้านพัฒนาระบบการให้บริการแก่สมาชิก และประชาชนที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผ่านแอป “ทางรัฐ” ที่รวบรวมการบริการของหน่วยงานภาครัฐไว้ในแอปพลิเคชันเดียว และ กอช. เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันนี้ ในหมวดหมู่ “สวัสดิการ” ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ์ สมัครสมาชิก กอช. และติดตามความเคลื่อนไหวยอดเงินออมของสมาชิกได้ นอกเหนือจากที่กล่าวมานั้นยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกในการใช้บริการทางการเงิน รวมถึงการออมเงินกับ กอช. ได้เป็นอย่างดีทั้งการบอกต่อให้กับบุคคลในครอบครัวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. อันนำไปสู่ การเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณได้อย่างแท้จริง

DGA ผนึกกำลัง กอช. ส่งเสริมการออม ผ่านแอปฯ ทางรัฐ ตรวจสอบสิทธิ์ และสมัครสมาชิก
DGA ผนึกกำลัง กอช. ส่งเสริมการออม ผ่านแอปฯ ทางรัฐ ตรวจสอบสิทธิ์ และสมัครสมาชิก
DGA ผนึกกำลัง กอช. ส่งเสริมการออม ผ่านแอปฯ ทางรัฐ ตรวจสอบสิทธิ์ และสมัครสมาชิก
DGA ผนึกกำลัง กอช. ส่งเสริมการออม ผ่านแอปฯ ทางรัฐ ตรวจสอบสิทธิ์ และสมัครสมาชิก

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  กล่าวว่า  แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เปรียบเสมือนซุปเปอร์แอปฯ ภาครัฐที่รวมบริการเด่นของหน่วยงานรัฐที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง DGA สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถใช้บริการรัฐได้ในแอปฯ เดียว ปัจจุบันมีให้บริการกว่า 80 บริการ มีปริมาณการใช้งาน (สะสม) 7,741,894 ครั้ง มีการดาวน์โหลด 619,455 ครั้ง มีบริการ/ใบอนุญาต 114 บริการ (ข้อมูลวันที่ 7 ก.ย. 66) สำหรับความร่วมมือกับ กอช. นี้นับเป็นการช่วยสนับสนุนให้ประชาชนออมเงินง่ายๆ ผ่านแอปฯ ทางรัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องยุ่ง ยาก เยอะ เพียงดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐติดมือถือไว้ได้ที่ลิงก์ https://czp.dga.or.th/cportal/sdk/landing/index.html