DGA x TDGA จัดอบรมหลักสูตร Social Media สำหรับหน่วยงานภาครัฐ’ รุ่นที่ 1


25 August 2566
228
DGA x TDGA จัดอบรมหลักสูตร Social Media สำหรับหน่วยงานภาครัฐ’ รุ่นที่ 1

สนุกคิด กับการสร้างสรรค์ไอเดียกันไปแล้วใน ‘หลักสูตร Social Media สำหรับหน่วยงานภาครัฐ’ รุ่นที่ 1 โดย DGA x TDGA ซึ่งมี คุณขจร เจียรนัยพานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Social Media และ CEO ของ The Zero Publishing (เว็บไซต์ RAiNMaker, MangoZero, ผู้จัดงาน iCreator Conference) เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการใช้ Social media อย่างไร? ให้ภาพลักษณ์องค์กรดี การจัดการ Social Media ต้องทำอะไรบ้าง ? และแนวทางการให้บริการประชาชนผ่าน Social Media ที่ผู้เข้าอบรมได้คำตอบพร้อมไอเดียกลับไปต่อยอดกันเรียบร้อยแล้ว โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมปิกนิก กรุงเทพฯ