DGA จับมือ สำนักงานศาลปกครอง ลงนามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement : DPA) บริการดิจิทัลของสำนักงานศาลปกครอง บนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”


22 August 2566
275
DGA จับมือ สำนักงานศาลปกครอง จัดพิธีลงนามทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement : DPA) การเชื่อมโยงระบบบริการขอคัดและขอรับรองสำเนาคำพิพากษา/คำสั่งอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครอง สำหรับให้บริการผ่าน แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”

DGA จับมือ สำนักงานศาลปกครอง จัดพิธีลงนามทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement : DPA) การเชื่อมโยงระบบบริการขอคัดและขอรับรองสำเนาคำพิพากษา/คำสั่งอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครอง สำหรับให้บริการผ่าน แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ นางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ลงนามในข้อตกลงร่วมกัน โดยมี นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และนางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในข้อตกลงดังกล่าว พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ DGA เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ อาคารรับรองศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าใช้บริการของสำนักงานศาลปกครองได้ผ่าน แอปฯ ทางรัฐ เช่น การยื่นคำขอคัดหรือขอรับรอง สำเนาคำพิพากษา/คำสั่งของศาลปกครอง ตรวจสอบข้อมูลคดีปกครองของตนเอง การชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับ การขอรับรองสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง และการออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งลิงก์ไฟล์คำพิพากษา/คำสั่งตามคำขอและรับข้อความแจ้งเตือนการให้บริการต่าง ๆ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเดินทาง บริการรัฐทันสมัย ชีวิตคนไทยก็ง่ายขึ้น