ลดปัญหา!! การคุกคามทางไซเบอร์จากการแชร์ลิงก์ย่อแบบเดิมๆ DGA จับมือ ทีเอชนิค เปิดตัวระบบย่อลิงก์ ‘dg.th’ ภายใต้ ‘โครงการสนับสนุนและพัฒนาระบบย่อลิงก์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ’ สะดวก ปลอดภัย ใช้งานง่าย ห่างไกลวายร้ายไซเบอร์


10 August 2566
507
DGA จับมือ ทีเอชนิค เปิดตัวระบบย่อลิงก์ 'dg.th' ลดปัญหา!! การคุกคามทางไซเบอร์จากการแชร์ลิงก์ย่อแบบเดิมๆ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ สะดวก ปลอดภัย ใช้งานง่าย ห่างไกลวายร้ายไซเบอร์
DGA จับมือ ทีเอชนิค เปิดตัวระบบย่อลิงก์ 'dg.th' ลดปัญหา!! การคุกคามทางไซเบอร์จากการแชร์ลิงก์ย่อแบบเดิมๆ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ สะดวก ปลอดภัย ใช้งานง่าย ห่างไกลวายร้ายไซเบอร์

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดตัว ระบบย่อลิงก์ ‘dg.th’ ใน ‘พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการสนับสนุนและพัฒนาระบบย่อลิงก์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ’ โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิทีเอชนิค ร่วมลงนามในพิธีฯ เดินหน้าพัฒนาระบบย่อลิงก์สำหรับให้บริการหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแชร์ลิงก์ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและน่าเชื่อถือ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงาน DGA

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาด้านการคุกคามทางไซเบอร์จากการแชร์ลิงก์ย่อในรูปแบบเดิมๆ ซึ่งกว่าจะรู้ว่าเป็นลิงก์ที่น่าเชื่อถือหรือไม่ต้องคลิกไปดูก่อน กลายเป็นช่องโหว่ให้มิจฉาชีพสามารถขโมยข้อมูล หรือเข้ามาล่อลวงประชาชนได้สารพัดรูปแบบ ดังนั้นเพื่อเป็นการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 DGA จึงได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นเพื่อมุ่งหวังประโยชน์สองต่อ คือต่อที่หนึ่งเพื่อให้บริการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการแชร์ลิงก์ซึ่งเดิมหาใช้บริการย่อลิงก์จากภาคเอกชนทั้งแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย เปลี่ยนมาใช้บริการจากระบบย่อลิงก์ ‘dg.th’ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานผ่านสื่อออนไลน์ ต่อที่สองประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยสามารถคลิกลิงก์เข้าใช้บริการได้อย่างมั่นใจว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัย

สำหรับระบบนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยมีมาตรการป้องกันการทำลิงก์ที่ไม่เหมาะสม ด้วยการเพิ่มความสามารถฟิลเตอร์คำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงก่อนการสร้างลิงก์ย่อด้วยคำเหล่านั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลของหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบและอนุมัติ อีกทั้งผู้ใช้บริการจะเห็นหน้าตาของเว็บไซต์ปลายทาง ก่อนที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์นั้นๆ ทำให้ตัดสินใจได้ว่าต้องการคลิกเข้าไปหรือไม่ ในขณะเดียวกันระบบยังให้บริการตรวจสอบไฟล์ปลายทาง เพื่อลดการเข้าถึงไฟล์ที่มีอันตรายด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ DGA ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิทีเอชนิค กล่าวว่า ระบบย่อลิงก์ ‘dg.th’ ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานและการให้บริการประชาชน ผ่านระบบดิจิทัลสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งปกติหน่วยงานจะวางเอกสาร หรือแบบฟอร์มขอใช้บริการบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเอง หรือบนระบบคลาวด์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงเอกสารหรือฟอร์มผ่านลิงก์ ที่มักยาวหรือซับซ้อน จึงเริ่มมีการใช้บริการลิงก์ย่อที่เปิดให้บริการทั่วไป หรือใช้ QR code เพื่อให้สามารถแชร์ลิงก์ที่สั้น ง่ายและสะดวก แต่การใช้ลิงก์ย่อหรือการใช้ QR code ดังกล่าว เปิดให้ใคร ๆ เข้าใช้บริการได้ ผู้ไม่ประสงค์ดีก็เข้าไปใช้บริการได้เช่นเดียวกัน และเกิดการหลอกลวงผ่านลิงก์ย่อหรือ QR Code ที่ส่งต่อกันมา เพราะผู้ใช้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าปลายทางของลิงก์ย่อ หรือ QR Code คือเว็บไซต์อะไร ใครเป็นเจ้าของ จึงเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก การใช้ระบบย่อลิงก์ ‘dg.th’ จะมาช่วยตอบโจทย์การใช้ลิงก์ย่อเพื่อความสะดวก แชร์ง่าย ลิงก์สั้น และยังเพิ่มความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานบริการภาครัฐอีกด้วย

DGA จับมือ ทีเอชนิค เปิดตัวระบบย่อลิงก์ 'dg.th' ลดปัญหา!! การคุกคามทางไซเบอร์จากการแชร์ลิงก์ย่อแบบเดิมๆ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ สะดวก ปลอดภัย ใช้งานง่าย ห่างไกลวายร้ายไซเบอร์

“การหลอกลวงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จำนวนมากเกิดจากการที่ผู้ใช้งานกดลิงก์ที่มีการส่งต่อ หรือแชร์มาจากผู้ไม่ประสงค์ดี ทั้งจาก SMS หรือ สื่อสังคมออนไลน์ โดยไม่ได้ตรวจสอบก่อน การใช้ลิงก์ย่อ dg.th ของหน่วยงานภาครัฐ ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่า ลิงก์ไม่ได้ถูกสร้างโดยผู้ไม่ประสงค์ดี สามารถคลิกเข้าไปอ่านข้อมูลหรือใช้บริการได้ เป็นการสร้างการรับรู้ที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป ลดปัญหาการถูกหลอก และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย อีกทั้งการใช้ชื่อโดเมน .th และ.ไทย เป็นเว็บไซต์หรือลิงก์ ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่ามีการตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์แล้ว”

สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่สนใจใช้ระบบย่อลิงก์ ‘dg.th’ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ DGA  Contact Center 02 612 6060