กองทัพบกจับมือ DGA ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล โชว์หลักฐานแสดงตนข้าราชการ ทบ. บนแอปฯ ทางรัฐ สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องพกบัตร


29 June 2566
1623
กองทัพบกจับมือ DGA ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล โชว์หลักฐานแสดงตนข้าราชการ ทบ. บนแอปฯ ทางรัฐ สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องพกบัตร
กองทัพบกจับมือ DGA ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล โชว์หลักฐานแสดงตนข้าราชการ ทบ. บนแอปฯ ทางรัฐ สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องพกบัตร

กองทัพบกร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จัดงานแถลงความร่วมมือในการจัดทำหลักฐานแสดงตนกำลังพลกองทัพแบบดิจิทัลผ่านแอปพลิคชัน “ทางรัฐ” เพื่ออำนวยความสะดวกกำลังพลกองทัพบกทั่วประเทศได้แล้ววันนี้ โดยมี พลเอก สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานจัดงานฯ พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ให้เกียรติร่วมในการแถลง ณ ห้องรับรอง 221 กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566

กองทัพบกจับมือ DGA ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล โชว์หลักฐานแสดงตนข้าราชการ ทบ. บนแอปฯ ทางรัฐ สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องพกบัตร

พลเอก สุขสรรค์ หนองบัวล่าง กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดทำหลักฐานแสดงตนทางดิจิทัลของข้าราชการกองทัพบก ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เพื่อใช้ประโยชน์ในการแสดงตนหรือยืนยันตัว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกกับ DGA ที่ดำเนินการภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้ากับระบบฐานข้อมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) เพื่อยกระดับมาตรฐานการแสดงตน/ยืนยันตัวตนของข้าราชการกองทัพบกในรูปแบบดิจิทัลที่แสดงผลด้วยมาตรฐานเดียวกับรูปแบบการแสดงตนของบัตรประชาชนดิจิทัล สำหรับใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้กำลังพลเข้าถึงหรือเรียกดูเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประวัติส่วนตัวได้ รวมถึงสามารถแจ้งขอแก้ไขข้อมูลของตนเองในระบบ PDX ได้สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งสามารถใช้ประโยชน์ในการแสดงตนเพื่ิอขอรับสิทธิ์สวัสดิการหรือบริการต่าง ๆ จากหน่วยให้บริการภายในกองทัพบก ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลของฐานข้อมูลกลางของระบบ PDX ในกรณีต้องการตรวจสอบความถูกต้องของผู้รับสิทธิ์ให้มีความรวดเร็วและถูกต้อง ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การปฏิบัติงานในรูปแบบกองทัพบกดิจิทัล ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง

กองทัพบกจับมือ DGA ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล โชว์หลักฐานแสดงตนข้าราชการ ทบ. บนแอปฯ ทางรัฐ สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องพกบัตร

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า DGA มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกองทัพบกก้าวสู่องค์กรดิจิทัล ที่มีความสอดคล้อง คล่องตัวเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกกำลังพลทั่วประเทศ โดยนำ “หลักฐานแสดงตนกำลังพลของกองทัพบก” มาให้บริการบน ‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ ตามแนวทางพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 รวมถึงแผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลตามบทบาทของ DGA เพื่อสร้างประเทศให้ทันสมัย และชีวิตของคนไทยที่ง่ายขึ้น

กองทัพบกจับมือ DGA ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล โชว์หลักฐานแสดงตนข้าราชการ ทบ. บนแอปฯ ทางรัฐ สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องพกบัตร
กองทัพบกจับมือ DGA ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล โชว์หลักฐานแสดงตนข้าราชการ ทบ. บนแอปฯ ทางรัฐ สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องพกบัตร

‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ เป็นซุปเปอร์แอปฯ ที่เป็นเสมือนศูนย์รวมการให้บริการที่ใหญ่ที่สุดจากหน่วยงานรัฐ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง DGA สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้เข้าถึงบริการภาครัฐที่มีมากกว่า 80 บริการ ได้ง่าย ครบ จบทุกช่วงวัย ติดต่อภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วผ่านช่องทางออนไลน์ ลดความยุ่งยากที่เคยเจอในแบบเดิมๆ สำหรับประโยชน์ที่กำลังพล หรือข้าราชการ ทบ. ทั่วประเทศจะได้รับคือ ในระยะที่ 1 เพียงยืนยันตัวตนกับแอปฯ ทางรัฐ ก็สามารถใช้แสดงตนได้เสมือนบัตรจริง (Virtual Card) เพื่อแสดงตนต่อประชาชน และเพื่อการรับบริการสวัสดิการต่างๆ ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งในส่วนของระยะที่ 1 นี้ ทาง DGA และกองทัพบก ได้พัฒนาบริการจนสมบูรณ์พร้อมแล้ว ลำดับต่อไป ในระยะที่ 2 จะมีการพัฒนาให้สามารถแสดงประวัติเชิงลึกได้ และระยะที่ 3 เจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งขอแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดได้ผ่านแอปฯ ทางรัฐ และนี่คือมิติใหม่ในการยืนยันตัวตน ป้องกันการแอบอ้าง หลอกลวง ทันสมัย โปร่งใส ไม่ต้องพกบัตร เพียงดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐติดมือถือไว้ เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ ทางรัฐ.com ก็สามารถช่วยอำนวยความสะดวกกำลังพลทั่วประเทศได้ไม่ยุ่งยาก

ดาวนโหลดแอปทางรัฐคลิก