DGA ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานพร้อม MOU ระบบท้องถิ่นดิจิทัล


19 June 2566
232
DGA ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือ MOU ระบบท้องถิ่นดิจิทัล
DGA ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือ MOU ระบบท้องถิ่นดิจิทัล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย นายกิตติพงศ์ สีเหลือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล เข้าศึกษาดูงานระบบท้องถิ่นดิจิทัลและรับฟังการบรรยายแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และแอปพลิเคชันทางรัฐ พร้อมลงนามความร่วมมือ MOU ระบบท้องถิ่นดิจิทัล ในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 โดยมี ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนรัฐบาลท้องถิ่นดิจิทัล เข้าร่วมดูงานในครั้งนี้ ณ สำนักงาน DGA