DGA โดย สถาบัน TDGA เปิดอบรม Tech for Gov Gen II พัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐ ให้กับ อปท. เพื่อใช้ Facebook ให้บริการ พร้อมทำคลิป reel สื่อสารกับประชาชนอย่างไรให้ปัง!!


25 May 2566
279
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA เดินหน้าอัปสกิล อปท. และบุคลากรภาครัฐสานต่อเป็นปีที่ 2 ในโครงการ ‘Tech for Gov Gen II’ เปิดหลักสูตร “ใช้เฟซบุ๊กอย่างไรเพื่อสื่อสารกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ: How to use Facebook for connecting with citizen” โดยมี นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วย คุณอิง ศิริกุลบดี ผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ บริษัท Facebook ประเทศไทย จาก Meta กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้การสนับสนุนบุคลากรภาครัฐ ให้มีทักษะด้านดิจิทัลสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ Facebook ในการให้บริการประชาชน และการประชาสัมพันธ์ภารกิจและภาพลักษณ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการอบรมครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom ซึ่งได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566
.
ทั้งนี้ นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ DGA กล่าวว่า การอบรมในวันนี้จะเป็นเวทีแห่งโอกาสที่จะช่วยปลดล็อกสกิลด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐก็เลือกใช้ Social media platform เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อกับประชาชน ทั้งในด้านการสร้างการรับรู้ภารกิจขององค์กร และการให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่บุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต้องสามารถเลือกใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างชาญฉลาด มีกลยุทธ์การทำคอนเทนต์เพื่อการสื่อสารประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการใช้เครื่องมือการสื่อสารรูปแบบเดิมๆ ทั้งการบริหารจัดการเพจ Facebook และการทำคลิป VDO Reel ที่ได้รับจากวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญของ บริษัท Facebook ประเทศไทย จาก Meta มาแนะนำเทคนิกและไอเดียที่สร้างสรรค์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำไปพัฒนาต่อยอดศักยภาพการบริหารจัดการสื่อโซเชียลมีเดียของ อปท. รวมถึงใช้เป็นช่องทางในการสร้าง Community และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนได้เป็นอย่างดี