ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้สัมภาษณ์รายการ “ฐานTalk” เนชั่น TV ‘ระบบท้องถิ่นดิจิทัลมีความสำคัญ (ประโยชน์) อย่างไรกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น’


15 May 2566
305

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติสัมภาษณ์สดในรายการ “ฐานTalk” เนชั่น TV ‘ระบบท้องถิ่นดิจิทัลมีความสำคัญ (ประโยชน์) อย่างไรกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น’ ดำเนินรายการโดย คุณฟาง (วิลาสินี แวน ฮาเรน) และ และ คุณลลิตา มั่งสูงเนิน พร้อมเชิญชวนให้พี่น้องอปท. ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2566 ของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi)

 

คลิกรับชมย้อนหลังได้ที่เวลา 40.38 นาที ที่ลิงก์ 👉 https://fb.watch/kxtONQJpLY/

สำหรับหน่วยงาน อปท. ที่สนใจร่วมส่งผลงานในโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2566 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  https://dgti.dga.or.th/