เริ่มแล้ว “เติมเต็ม” Platform เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กจากครอบครัวเปราะบาง โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ DGA


13 May 2566
404
เริ่มแล้ว “เติมเต็ม” Platform เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กจากครอบครัวเปราะบาง โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุมหารือ แนวทางการเริ่มต้นและทดลองใช้ Platform “เติมเต็ม” ในเขตพื้นที่ กทม. ร่วมกับ DGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมี นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมการประชุม
 
“เติมเต็ม” จะมาช่วย Tracking Case เด็กเปราะบางตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มเด็กดังกล่าาวที่ขาดโอกาส และไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐตามพื้นที่ชุมชนต่างๆ ซึ่งระบบนี้จะสามารถช่วยในการรวบรวมข้อมูลเพื่อ Matching ระหว่าง เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ (Demand) กับ เจ้าหน้าที่รัฐและสวัสดิการ (Supply) จึงถือเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเชิงรุกที่จะป้องกันและคุ้มครองเด็ก รวมถึงครอบครัวที่เปราะบางก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤติได้
 
“เติมเต็ม” เป็นระบบที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กทม., สสส., สวน., กระทรวง พม. และ DGA สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัล ดังกล่าว