DGA ทำบุญครบรอบ 5 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล


12 May 2566
73
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย นางไอรดา เหลืองวิไล, นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์, นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมพิธีสถาปนา DGA ครบรอบ 5 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 อย่างมั่นคง
 
โดยในปีนี้ DGA ได้ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และบทบาทใหม่ เพื่อเป็น Smart Connector เป็นผู้เชื่อมโยง ร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ ทำงานกับทุกภาคส่วน เพื่อทำให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลที่เป็นจริงได้ เพื่อประเทศทันสมัย ชีวิตคนไทยก็ง่ายขึ้น