DGA เข้ารดน้ำขอพร นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566


12 April 2566
153

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA นำโดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ และ นายณัฐวัชร์ วรนพกุล เข้ารดน้ำขอพร นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 11 เมษายน 2566 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม