นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รับเชิญร่วม “พูดคุยเสวนา พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล (PDPA) กับประเด็นข้อมูลงานวิจัยและวิชาการ” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


6 December 2565
163
นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญเสวนาเรื่อง “พูดคุยเสวนา พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล (PDPA) กับประเด็นข้อมูลงานวิจัยและวิชาการ” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดย ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ 👉 https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=77273