แอปฯ “ทางรัฐ” พร้อมให้ยืนยันตัวตนผ่าน “เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven” ได้แล้วทุกสาขาสะดวก ปลอดภัย ใช้งานง่าย!


15 November 2565
1349

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมมือพัฒนาช่องทางการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ สำหรับบริการแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เพื่อเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางดิจิทัล

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ DGA กล่าวว่าแอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ เป็นพอร์ทัลกลางที่รวบรวมบริการของภาครัฐ ตอบโจทย์การให้บริการประชาชนที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย เสมือนเป็นทางลัดสู่บริการของรัฐ ชูคอนเซ็ปท์ ‘รู้ ยื่น จ่าย รับ’ ได้ในแอปฯ เดียว โดยแอปฯ ทางรัฐ จะเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ ของภาครัฐ และปัจจุบันมีบริการภาครัฐแล้วกว่า 68 บริการที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย อาทิ วัยแรกเกิด ผู้ปกครองสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด / วัยเรียน สามารถดูผลคะแนน O-Net จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ / วัยทำงาน ให้บริการตรวจสอบเครดิตบูโร แบบสรุป ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม และสิทธิการรักษาพยาบาล เช็กใบสั่งจราจร ข้อมูลทะเบียนรถ ข้อมูลใบขับขี่ได้ หรือสำหรับช่วงรอยต่อของวัยทำงานที่กำลังเตรียมเข้าสู่ช่วงผู้สูงอายุ ก็สามารถตรวจสอบและเช็กยอดเงินสมทบชราภาพผ่านแอปฯ ทางรัฐได้ด้วย

ล่าสุด แอปพลิเคชันทางรัฐ ได้จับมือร่วมกับ เคาน์เตอร์เซอร์วิส สร้างความมั่นใจความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้บริการ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่จัดเก็บโดยหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น ก่อนที่จะให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูล แอปพลิเคชันทางรัฐจึงจำเป็นต้องพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้งาน เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลและบริการในแต่ละเรื่องมั่นใจได้ว่า ผู้ที่ขอเข้าถึงข้อมูล และขอใช้บริการเป็นบุคคลเดียวกันจริง และเพื่อให้ประชาชนเจ้าของข้อมูล มีความมั่นใจได้ว่า ตนเองจะไม่ถูกเข้าถึงข้อมูล หรือถูกแอบอ้างชื่อไปขอรับบริการ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตนเอง

คุณวีรเดช อัครผลพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมาโดยตลอด โดยครั้งนี้เคาน์เตอน์เซอร์วิสจึงมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเพื่อให้บริการที่หลากหลายและครบวงจรแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น ในการเปิดให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Know You Customer : KYC) เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐ นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้ง่ายขึ้น เพียงนำบัตรประชาชนมาที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา แจ้งพนักงานร้านว่าต้องการยืนยันตัวตนแอปฯ ทางรัฐ โดยข้อมูลจากบัตรประชาชนจะผ่านเครื่องอ่านบัตรและเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันทางรัฐ เมื่อลูกค้ายืนยันตัวตนสำเร็จจะได้รับ SMS ยืนยันทันที ดังนั้น ประชาชนที่ต้องการใช้แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้ว สามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว ณ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven กว่า 13,500 สาขา ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

*หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นเพียงช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนการใช้งานแอปฯ ทางรัฐเท่านั้น – ข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้แก่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อยืนยันตัวตน จะถูกเข้ารหัสแล้วส่งให้ DGA โดยตรง ด้วยวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส