DGA ร่วมประชุม โครงการ พันธกิจ ม.อ. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ 4.0  “ขับเคลื่อนสู่ท้องถิ่น 4.0 ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล” ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ Virtual DGTi 


21 May 2565
50

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมประชุม โครงการ พันธกิจ ม.อ. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ 4.0  “ขับเคลื่อนสู่ท้องถิ่น 4.0 ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล” ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ Virtual DGTi  โดยมี ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดการประชุมต้อนรับ หน่วยงาน อปท. จาก  14 จังหวัดภาคใต้  ในวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า จ.สงขลา

โดย นายณัฐวัชร์  บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ  “นำภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล” กล่าวถึงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล พร้อมแนะนำแพลตฟอร์มการบริหารงานและให้บริหารประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” ซึ่ง DGA จะเปิดให้บริการประมาณเดือนตุลาคม 2565 นี้ ประกอบด้วย 5 ระบบย่อยดังนี้

  1. ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS)
  2. ระบบขออนุญาตก่อสร้าง (สำหรับพื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม.)
  3. ระบบหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ สถานที่สะสมอาหารออนไลน์
  4. ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะ/บำบัดน้ำเสีย
  5. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำ “ระบบท้องถิ่นดิจิทัล” ไปใช้เพื่อตอบโจทย์ภารกิจขององค์กรให้สามารถให้บริการได้รวดเร็ว ทันใจ ทันสมัย ตรงใจประชาชนต่อไป