DGA ลงพื้นที่จัดประชุมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาบริการระบบท้องถิ่นดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 – 2568 และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา


5 September 2565
131

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาบริการระบบท้องถิ่นดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 – 2568 และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา รวมทั้ง 21 แห่ง โดยมีการแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จการพัฒนาบริการท้องถิ่นดิจิทัล นำเสนอโดย นางสาวอังคณา ปริยสิริ รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ และ ดร.เพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 5 กันยายน  2565 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มาร่วมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาบริการระบบท้องถิ่นดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 – 2568 รวมถึงแสดงความขอบคุณถึงความร่วมมือในครั้งนี้ โดยได้เล่าให้ฟังถึงรายละเอียดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เห็นถึงประโยชน์ของโครงการนี้

ด้าน นายวรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้นำเสนอภาพรวมบริการระบบท้องถิ่นดิจิทัล และอธิบายถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดประชุมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาบริการระบบท้องถิ่นดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 – 2568 ในครั้งนี้ เพื่อจะได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม และรวบรวมไอเดียของหน่วยงานในพื้นที่นำไปเตรียมพัฒนาต่อยอดระบบท้องถิ่นดิจิทัล ในปี 2566 ต่อไป