DGA ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ‘ท้องถิ่นดิจิทัล’


29 August 2565
317
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ นายปณิธาน เขินอำนวย ผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและพนักงาน เทศบาลตำบลวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานท้องถิ่นดิจิทัล จำนวน 36 คน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงาน DGA
 
โดย รองผู้อำนวยการ DGA  กล่าวแนะนำ โครงการ “ท้องถิ่นดิจิทัล” ซึ่งดำเนินการภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐที่ให้การสนับสนุนผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความสามารถในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลแก่ประชาชน ทั้งนี้มีความยินดีที่ได้ต้อนรับเทศบาลตำบลวัดประดู่ที่ให้ความสนใจในการยกระดับคุณภาพการให้บริการในพื้นที่ จึงได้นำเสนอการใช้งานระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government V. 2.0) พร้อมแชร์ตัวอย่างความสำเร็จขององค์กรท้องถิ่นอื่นๆ ให้ฟังเพื่อแสดงให้เห็นประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนงานให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และสามารถนำกลับไปปรับใช้ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป