ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ DGA ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาในงาน “Thailand Metaverse Expo 2022”


20 August 2565
234

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาล ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ  Metaverse and Government Services ร่วมกับ ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาฯ ETDA และ ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ DEPA ในงาน “Thailand Metaverse Expo 2022” จัดโดย The Nation ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม ณ Central World Live, Central World