DGA นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


12 August 2565
266

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) นำโดย นางคณาพร สนธยานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง และ นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565