DGA ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นบุคลากรเทศบาลเมืองอ่างศิลา “สร้างทีม สู่เมืองอัจฉริยะ “


9 August 2565
176
นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นบุคลากรเทศบาลเมืองอ่างศิลา “สร้างทีม สู่เมืองอัจฉริยะ “ โดยมี นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้การต้อนรับ และนายวินัย พ้นภันพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดการประชุม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะเซส บางแสน จังหวัดชลบุรี
 
โดย นายณัฐวัชร์ ได้กล่าวถึงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมเล่าให้ฟังถึงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 รวมทั้งนำเสนอการใช้งานระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government V. 2.0) เพื่อแสดงให้เห็นประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนงานให้บริการประชาชนจนเกิดผลสำเร็จแท้จริงในท้องถิ่น พร้อมทั้งได้รับการประเมินความพึงพอใจผ่านระบบงานบริการที่ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย ช่วยให้หน่วยงานสามารถนำมาพัฒนาบริการให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้ต่อไป
 
สำหรับหน่วยงานที่สนใจติดตามอัปเดตข้อมูลและโครงการดีๆ จากศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ คลิกเลยที่ 📍 https://dgti.dga.or.th/