DGA ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564


1 January 2564
677

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) นำโดย นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ดร. อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล และเจ้าหน้าที่ สพร. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง