DGA เปิดเวทีแห่งโอกาสดันโครงการ DIGI Data Camp – ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2565 โดย สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ DIGI


18 May 2565
496

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดกิจกรรม “โครงการ DIGI Data Camp – ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ” ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ DIGI โดยมีกรรมการกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คุณอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คุณณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คุณกวินธร ภู่ตระกูล ผู้จัดการประจำประเทศไทย Tableau Software (Thailand) และคุณวัชรพงษ์ วรนพกุล  Head of Food Business บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ จำกัด โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มามอบรางวัล DIGI Data Camp พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท ให้แก่ทีมที่ชนะเลิศในงานสัมมนา “Digital Government Summit 2022” วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นี้

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ กล่าวว่า สำหรับโครงการ DIGI Data Camp ที่จัดขึ้นนี้เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใต้แนวคิด ‘Data Driven Organization’ โดยการสร้างวัฒนธรรมการนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ รวมถึงสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐเกิดความรู้ และมีการปรับการทำงานไปสู่ Data Driven Organization มากขึ้น ทั้งด้านทักษะการใช้ข้อมูล (Data) ให้เป็นข้อมูลเชิงลึก (Insight) เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ หรือวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต พร้อมเปิดโอกาสให้ภาครัฐแต่ละทีมได้ใช้ไอเดียสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่แล้ว คาดว่า โครงการนี้จะทำให้เกิดเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูล และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ที่สามารถทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น