ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญ เป็นองค์ปาฐกพิเศษ ในงาน Executive Breakfast Forum 2022


10 May 2565
200

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญ เป็นองค์ปาฐกพิเศษ ในงาน Executive Breakfast Forum 2022 EP.11 หัวข้อ Executive Keynote: From Information to Actionable Intelligence: Adapting Government to Data Analytic จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

โดยได้กล่าวว่า เราอยู่ในยุคที่โลกนี้ Uncertainty การบริหารงานราชการแผ่นดิน และการบริการประชาชนจากภาครัฐ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอยู่บนฐานของการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ซึ่งการเลือกใช้ข้อมูลและประมวลผลด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงเป็นหัวใจสำคัญ ทำอย่างไรให้ “รัฐ” สามารถแสวงหาข้อมูลที่เป็น High Value Asset สกัดวิเคราะห์ (Data Analytics) จนสามารถออกแบบและขับเคลื่อนนโยบายมาตการต่างๆ (Data-Driven Policy) 

จนถึงระดับ Tailor-Made Policy ซึ่งจะเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินที่ทรงประสิทธิภาพ และถึงที่สุดที่เราอยากเห็นคือการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน จนภาครัฐทั้งหมดเป็น Data-Driven Organization ซึ่งจะยกระดับการใช้นวัตกรรมข้อมูล Data Innovation ก้าวสู่การเป็น “รัฐดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ”