เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหน่วยงานและโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน”


11 April 2565
1825

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ เข้ารับการคัดเลือก เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดี อันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทย โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2283 4710, 0 2283 4723 หรือ 0 2283 4730

Line id : @720lubku (มี@) ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผลทางเว็บไซต์ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี http://www.opm.go.th

 

คลิก เพื่อดาวน์โหลดเอกสารใบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”

เอกสารแนบ

1