สถาบัน TDGA ผนึกกำลังร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำเกือบ 50 แห่ง ผลักดัน “หลักสูตรกลาง” อัปสกิลทักษะดิจิทัลให้คนภาครัฐทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ใกล้ที่ไหน เรียนที่นั่น


9 March 2565
287

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA เปิดความร่วมมือครั้งสำคัญกับสถาบันการศึกษาชั้นนำเกือบ 50 แห่ง ส่งหลักสูตรอัปสกิลทักษะดิจิทัลให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเรียนที่ไหนเมื่อไรก็ได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยจัดงานถ่ายทอดสดประชาสัมพันธ์ “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565” ผ่านออนไลน์ วันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และคุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มาเล่าให้ฟังถึงความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมของ TDGA ที่พร้อมขยายองค์ความรู้ด้านเทคโนยีดิจิทัลร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากเครือข่ายสถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มาร่วมพูดคุยถึงรายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางฯ และแนะนำเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วย

สำหรับสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA นี้ได้เดินหน้าพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตามแนวทางแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยโดยมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดฝึกอบรมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมา TDGA ได้จัดประชุม Call for Partnership เพื่อเชิญชวนมาเป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือกับ TDGA 4 ด้าน ได้แก่ จัดฝึกอบรม พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนรู้ และสนับสนุนทรัพยากร โดยมีสถาบันการศึกษาจากภาครัฐและเอกชน สถาบันฝึกอบรมของหน่วยงานรัฐเข้าร่วมประชุมกว่า 100 หน่วยงาน ปัจจุบันได้มีการคัดเลือกหน่วยงานที่ให้ความสนใจร่วมเป็นเครือข่ายด้านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว

ในปี 2565 นี้ TDGA ได้ให้การสนับสนุนสมาชิกเครือข่ายด้านการจัดฝึกอบรมจำนวน 36 แห่งนี้
จัดทำข้อเสนอโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางฯ จากหลักสูตรกลางฯ ทั้ง 14 หลักสูตร ส่งผลให้มีข้อเสนอโครงการฝึกอบรมฯ ผ่านการพิจารณาแล้ว 138 โครงการ โดยสามารถเปิดอบรมได้ตั้งแต่เดือนเมษายน-ธันวาคม 2565 จะมีจำนวนที่เปิดอบรมกว่า 300 รุ่น สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้กว่า 1 หมื่นที่นั่ง ด้าน TDGA จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมของสถาบันเครือข่ายทั้งหมด พร้อมติดตามผลการจัดฝึกอบรมเพื่อกำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพของหลักสูตรอย่างใกล้ชิด โครงการนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญในการผนึกกำลังมุ่งยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนได้ง่ายแม้จะไม่มีพื้นฐานด้านไอที

ทั้งนี้สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่สนใจอ่านรายละเอียดหลักสูตรกลางฯ 14 หลักสูตรเพิ่มเติมที่ลิงก์ https://www.dga.or.th/our-activities/training-seminar/72966/ หรือติดตามหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ของสถาบัน TDGA ได้ที่เว็บไซต์ tdga.dga.or.th