DGA เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565


1 January 2565
348

นายพิชัย ร่วมภูมิสุข ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565