DGA ลงพื้นที่เทศบาลตําบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี ร่วมประชุม 8 อปท. เรื่อง ‘การนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมแสดงข้อคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบฯ และเยี่ยมชมความสำเร็จในการใช้งานระบบ’


8 December 2564
521
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล DGA ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกล่าวถึงนโยบายการขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัล ณ เทศบาลตําบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการประชุมเรื่อง ‘การนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมแสดงข้อคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบฯ และเยี่ยมชมความสำเร็จในการใช้งานระบบ’ โดยมี นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลบางเสร่ ให้การต้อนรับ รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก อบต.แสมสาร อบต. ภูตาหลวง เทศบาลเขาชีจรรย์ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน เทศบาลตำบลเกตุแก้ว เทศบาลตำบลสัตหีบ เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
 
 

โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้บรรยายในหัวข้อ “ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ต่อเนื่องด้วยประชุมการนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นรวมถึงปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับการนำมาพัฒนาระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อย่างใกล้ชิด