ครั้งแรกกับความร่วมมือระหว่าง DGA และ Facebook (Thailand) จัดงาน ‘Thailand Digital Government Summit’ เสริมทักษะดิจิทัลภาครัฐผ่านสื่อสังคมออนไลน์


24 November 2564
245

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA และ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ร่วมมือกับ  Facebook (Thailand) จัดงานถ่ายทอดองค์ความรู้ ‘Thailand Digital Government Summit’ ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 เพื่อ เสริมทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรภาครัฐไทยให้สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ของแอปพลิเคชัน Facebook และเครื่องมือดิจิทัลอื่นๆ เพื่อการสื่อสารและบริการประชาชนทั่วประเทศได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมรับใบประกาศหลังเสร็จสิ้นการอบรมด้วย โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ ไมเคิล บาค หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ Facebook ประจำประเทศไทย มาร่วมเปิดประสบการณ์ภาครัฐรูปแบบใหม่สู่การเชื่อมต่อประชาชนที่ง่ายขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์

สำหรับกิจกรรมฝึกอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้บุคลากรภาครัฐได้เรียนรู้วิธีการใช้แอปพลิเคชัน Facebook เพื่อเชื่อมต่อสื่อสารกับประชาชนและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐให้ได้ดียิ่งขึ้น โดยอิงจากกรณีศึกษา เทรนด์ และตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการในระดับประเทศ ซึ่งการประชุมจะเน้นประเด็นดังต่อไปนี้

  • การบริหารเพจอย่างปลอดภัย
  • แนวทางการผลิตเนื้อหาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและการดำเนินงานต่างๆ ของภาครัฐรวมถึงการสื่อสารกับประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
  • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขององค์กรรัฐใช้แอปพลิเคชัน Facebook เพื่อการเชื่อมต่อสื่อสารกับประชาชนได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
  • เครื่องมือใหม่บนแอปพลิเคชัน Facebook รวมไปถึงการเปิดตัว New Pages Experience
  • ตัวอย่างของการลงโฆษณาบนแอปพลิเคชัน Facebook และการสร้างแคมเปญ
  • วิธีสร้างและบริหารชุมชนทางออนไลน์ด้วยกลุ่ม Facebook
  • ความปลอดภัยและมาตรฐานชุมชนของแอปพลิเคชัน Facebook
  • การสร้างประเด็นสื่อสารเนื้อหาประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชัน Facebook

ติดตามข่าวสารและข้อมูลที่น่าสนใจของเราได้ผ่าน

 Facebook DGA Thailand  www.facebook.com/DGAThailand