โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล พ.ศ. 2564 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนแล้ว


7 October 2564
232

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล พ.ศ. 2564 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการติดต่อและขอรับบริการผ่าน e-service “ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” แล้ววันนี้

เทศบาลตำบลหนองหอย จ.เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 56 แห่ง ที่ลงนามความร่วมมือ กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานในด้านการให้บริการประชาชน จำนวน 2 ระบบ ได้แก่

✔ ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS)

✔ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)

เพื่อให้ประชาชน ได้รับประโยชน์สูงสุด ลดขั้นตอนการทำงานภายในเทศบาล สามารถให้บริการได้อย่างฉับไว ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ต้องระมัดระวังทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถเข้าใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่นี่  📍 https://bit.ly/3kVsxYs

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของ เทศบาลตำบลป่าสัก ผ่าน FB ได้ที่นี่ 📍 https://bit.ly/2YgybeS